WordPress sajtovi

WordPress sajtovi su jednostavni za izradu i ažuriranje, a njihova osnovna prednost, gledano sa strane
dizajnera, je ta da za ove radnje nije potrebno naročito poznavanje HTML programiranja. WordPress je
najpopularniji i najmoćniji sistem za upravljanje sadržajem (CMS, Content Management System) u
upotrebi danas. Inicijalno je osmišljen kao alatka za izradu blogova, ali u kombinaciji sa drugim
elementima moguće je postići znatno komplikovaniji dizajn. Filozofija WordPress-a se zasniva na dva
osnovna tipa sadržaja – unosu (“postu”) i stranici. Postovi su dinamični, razvrstani su po kategorijama i
obeležjima i zastarevaju tokom vremena, dok su stranice predviđene za sadržaj koji se retko menja.
Glavne karakteristike WordPress sajtova su 1) upotreba tema koje izrađuju profesionalni dizajneri i koje
se veoma lako menjaju, 2) pravljenje različitih nivoa pristupa za različite korisnike od strane
administratora i 3) mogućnost samostalnog menjanja sadržaja bez potrebe da se za to angažuje
stručnjak. WordPress takođe ima ugrađenu podršku za optimizaciju pretrage (SEO, Search Engine
Optimization), mada je za bolje rezultate u tom smislu ipak neophodno dodatno angažovanje eksperta
za ovu oblast. Početna cena ovakvih sajtova možda jeste nešto veća, ali se isplati na dugoročnom nivou.