Responsivni Bootstrap sajtovi

Bootstrap je skup gotovih obrazaca za izradu HTML/CSS web sajtova prevashodno namenjenih tome da obezbede prilagodljivost dizajna za mobilne uređaje koji se sve više koriste u pretraživanju interneta. Ova prilagodljivost se u web dizajnu naziva responsivnost, i podrazumeva činjenicu da će se izgled stranice automatski prilagoditi u zavisnosti od tipa mobilnog uređaja kojeg koristite. Internet pretraživači generalno bolje rangiraju responsivne sajtove, a dodatni razlog da se odlučite za ovu opciju je taj da ćete uštedeti novac jer nećete morati da pravite više verzija jedne te iste stranice. Bootstrap znatno ubrzava proces izrade web sajta. Onde gde je u običnom HTML-u potrebno nekoliko linija koda da biste postigli određeni efekat, u Bootstrap-u treba samo navesti određenu “klasu” koja se učitava pri svakom otvaranju stranice. Ove klase same po sebi nisu statične i mogu se dodatno modifikovati u skladu s preferencijama dizajnera i željama klijenta.