Responsivni Bootstrap sajtovi

Bootstrap je skup gotovih obrazaca za izradu HTML/CSS web sajtova prevashodno namenjenih tome da
obezbede prilagodljivost dizajna za mobilne uređaje koji se sve više koriste u pretraživanju interneta.
Ova prilagodljivost se u web dizajnu naziva responsivnost, i podrazumeva činjenicu da će se izgled

stranice automatski prilagoditi u zavisnosti od tipa mobilnog uređaja kojeg koristite. Internet pretraživači
generalno bolje rangiraju responsivne sajtove, a dodatni razlog da se odlučite za ovu opciju je taj da ćete
uštedeti novac jer nećete morati da pravite više verzija jedne te iste stranice.
Bootstrap znatno ubrzava proces izrade web sajta. Onde gde je u običnom HTML-u potrebno nekoliko
linija koda da biste postigli određeni efekat, u Bootstrap-u treba samo navesti određenu “klasu” koja se
učitava pri svakom otvaranju stranice. Ove klase same po sebi nisu statične i mogu se dodatno
modifikovati u skladu s preferencijama dizajnera i željama klijenta.