Online marketing

Uopšteno govoreći, internet marketing podrazumeva sve strategije koje se koriste za prodaju proizvoda ili usluga online putem. Tu pre svega spadaju SEO (Search Engine Optimization, optimizacija za pretraživač), Search Engine Submission (proces “obaveštavanja” pretraživâča o postojanju određenog web sadržaja kako bi ga oni indeksirali i uključili u svoje rezultate), e-mail marketing (direktno
kontaktiranje potencijalnih klijenata i slanje marketinških poruka putem e-maila), copywriting koji podstiče posetioce sajta da preduzmu odgovarajuću akciju i onlajn promocije. Stručnjaci za marketing stalno izrađuju nove strategije kako bi prvo povećali obim posete određenom sajtu, a zatim i prodaju. E-mail marketing može biti vrlo efikasna strategija ako se na pravi način osmisli i upražnjava. Postojala su mišljenja da će rastuća popularnost društvenih mreža dovesti do zastarevanja ovakvog tipa reklamiranja,
ali e-mail marketing još uvek zadržava određene prednosti: kao prvo, vaša reklama će biti u inbox-u primaoca sve dok ne bude pročitana (ili obrisana), a na svom stream-u na društvenoj mreži potencijalni kupac će je možda primetiti a možda i neće – a možda se ona tamo uopšte neće ni pojaviti; drugo, slanjem e-maila izgrađuje se određeni nivo poverenja i prisnosti između vas i klijenta, što povećava mogućnost da ćete napraviti prodaju ili ostvariti zaradu na neki drugi način (na primer, navesti klijenta da poseti vaš blog ili web stranicu). Ono što je bitno je da vaš e-mail ne završi u nečijem spam box-u, a to se najčešće dešava kada otkupite nečiju mailing listu i svima na njoj neselektivno pošaljete reklamnu poruku. Najbolje je napraviti sopstvenu listu i slediti određena pravila sa kojima su naši stručnjaci za marketing odlično upoznati. Brojne statistike pokazuju da mnoge ozbiljne kompanije još uvek daju prednost ovakvom načinu reklamiranja.