Print dizajn

Prema najopštijoj definiciji, grafički dizajn je sredstvo vizuelne komunikacije. Grafički dizajner koristi
kombinaciju slika, reči i simbola kako bi preneo određenu ideju ili poruku. Tehnike grafičkog dizajna su
nezaobilazne prilikom kreiranja korporativnog identiteta, štampanih publikacija, bilborda, postera i
ambalaže proizvoda, a svoje prirodno mesto pronašle su i u oblasti web dizajna. Treba napomenuti da je
masovno uvođenje kompjutera nemerljivo olakšalo posao grafičkog dizajnera koji sada može odmah da
vidi efekat primene određene tehnike i da je poništi ako nije dobio zadovoljavajući rezultat. Na ovaj
način se brzo mogu oprobati različita rešenja, za šta bi ranije bili potrebni sati i sati mukotrpnog rada.
Programi kao što su Adobe Photoshop i Adobe Illustrator su obavezna alatka u poslovima grafičkog i web
dizajna.
Gotovo je pravilo da svaki web dizajner mora da bude i dobar grafički dizajner, a to pravilo svakako važi
za članove našeg tima. Grafička rešenja koja vam nudimo predstavljaju spoj kreativnosti i mnogo puta
oprobanih tehnika, a male promene parametara prilikom njihove primene mogu da dovedu do toga da
konačni rezultat svaki put bude jedinstven.