Priprema za štampu

Priprema za štampu

Priprema za štampu se u moderno vreme ne da zamisliti bez upotrebe računara. U tom smislu, postignuti su visoki standardi što se tiče vernosti reprodukcije, ali postoje i određena ograničenja kojih treba biti svestan kako bi se postigao zadovoljavajući rezultat. Pre svega, monitor i štampač koriste različite sisteme osnovnih boja – u slučaju monitora to je aditivni RGB (red, green, blue) sistem, a u slučaju štampača subtraktivni CMYK (cijan, magenta, žuta i crna). Konverzija iz jednog u drugi sistem je osnovni deo procesa pripreme za štampu i vrši se sa par klikova na računaru, ali važno je znati da boje ne izgledaju isto na monitoru i u prirodi i da će određene efekte biti teško postići. Generalno gledano, bolje je koristiti kombinacije svetlih i tamnih boja i jednostavne fontove, a izbegavati gradijente, odnosno prelive boja. Takođe, treba imati na umu da se dokument posle štampe obrezuje i da treba ostaviti prostor od bar 5mm sa svake njegove strane (tzv. prepust) gde ne treba stavljati nikakav tekst ili grafiku.

Ovo bi bile opšte smernice za pripremu dokumenta za štampu, ali postoji još dosta pojedinosti u koje nećemo ulaziti na ovom mestu. Naši stručnjaci će vam detaljno opisati proces i objasniti šta možete da očekujete zavisno od izbora papira, boja, rezolucije, veličine fontova i drugih parametara, a najveći deo ovog posla možete prepustiti i nama.